تاریخچه مداد تراش

تراش نوعی ابزار مکانیکی بوده که برای تیز کردن مداد استفاده می شود. مداد پس از مدتی استفاده کند و نوک آن کوتاه می شود، بنابراین تراش پوشش و نوک مداد را می تراشد تا تیز شود. این کار را می توان به صورت دستی یا الکتریکی انجام داد.

پس از جایگزین شدن ذغال به جای سرب و قرار دادن پوشش چوبی برای مدادها قبل از اختراع تراش از چاقو برای تیز کردن و تراشیدن مدادها استفاده می کردند. بعضی از مدادها (مانند مداد نجاری) امروزه نیز با چاقو تیز می شوند زیرا صاف هستند و نمی توانند با حرکت چرخشی تراشیده شوند.

اولین تراش ها

در سال ۱۸۲۸، برنارد لاسیمون، ریاضیدان فرانسوی، اولین مداد تراش را ثبت کرد.که دارای ورقه ای فلزی بوده که به صورت ۹۰ درجه در یک بلوک چوبی قرار داشت و لبه های نوک مداد را تیز می کرد. این روش سریعتر یا ساده تر از تیز کردن مداد با یک چاقو نبود، بنابراین محبوبیت نداشت.    

همچنین شخص دیگری از فرانسه به نام Thierry des Estivaux، این طرح را بهبود بخشید و تراشی تولید کرد که دارای یک تیغه در مخزن مخروطی شکل بود طرحی که هنوز هم استفاده میکنیم و آن را یک تراش منشور نامیدند اما ایراد ان این بود که قابل حمل نبود. پس از سالها با استفاده از تیغه کوچکتر سطح مخروطی زیرین نیز کوچک و قابل حمل شد. بهبود بعدی از طرف مردی به نام والتر فاستر بود. او طرح Estivaux را به طوری که بتواند تولید انبوه شود، بهبود بخشید.

مدادتراش   

این اختراعات فقط یک نقص داشتند. در همه آنها باید آن را را ثابت نگه می داشتند و مداد را بچرخانند یا برعکس، که اغلب نوک آن میشکست. بسیاری از افراد سعی در بهبود تیز کننده داشتند اما موفق نشدند. یکی دیگر در سال ۱۸۹۶ اختراع شد. این تراش دو دیسک فرز کاری داشت که در اطراف محور مربوطه چرخانده شده بودند، در حالی که محورهای دیگری اطراف نوک مداد می چرخیدند. این سیستم دارای دسته محور بوده که با چرخاندن آن مداد تراشیده می شد و کم کم این تراش ها بهبود یافتند تا اینکه امروزه به شکل تراش های رومیزی درآمدند.

اولین تراش های الکتریکی در سال ۱۹۱۰ تولید شده، اما تا سال ۱۹۴۰ در دسترس نبودند. از آن به بعد مداد تراش ها تغییرات زیادی نداشتند جز موارد استفاده برای تولید آنها.

مطالعه کامل مقاله کلیک کنید.